Naša zgodba

Najprej so bile sanje. Potem je bila ideja. Nato se je začelo trdo delo. Trdo delo, ki prinaša rezultat v vinu Santei. Ne iščeva bližnjic. Ne iščeva stran poti. Zanima naju samo najboljše. Slediva naravi, spoštujeva tradicijo. To je najina pot. Želiva vam obilo užitkov ob najinem vinu Santei!

Leto 2005. Ljubezen. Sandra in Matej. Santei. Biologinja in matematik. Vodja prodaje in finančni direktor. Ljubezen do narave in neukrotljiva strast do vina. Leta 2007 nakup posestva Santei. In vizija, da z združenjem najboljšega terroirja in spoštovanjem naravnih danosti Vipavske doline vinoljubcem lahko ponudiva novo, naravno in nepozabno vinsko doživetje.

V 5 letih sva celotno posestvo Santei vključno z 200 let staro hišo popolnoma prenovila. Na posestvu Santei z globokim spoštovanjem do narave trenutno obdelujeva okoli 15.000 vinskih trt, kar bova v naslednjih 5 letih nadgradila z večjim številom in deležem avtohtonih lokalnih sort vinske trte.  Najin cilj je letno ponuditi 10.000 steklenic prvovrstnega vina. Glavne sorte vinske trte Santei so lokalne sorte malvazija, zelen, pinela in rebula. Poleg tega pridelujemo še dve francoski beli sorti sauvignon ter chardonnay. Med rdečimi sortami prevladuje francoski merlot in v manjši meri lokalna sorto vinske trte barbera.


Vizija in načela

Naša vizija je, da z združenjem najboljšega terroirja in spoštovanjem naravnih danosti Vipavske doline ponudimo naravno in nepozabno vinsko doživetje.

Nepreklicno sledimo načelom:

1. Vinograde Santei obdelujemo ekološko
2. Vino dozori v vinogradu
3. Vina delamo na naraven način

Vinograde Santei obdelujemo ekološko.

Verjamemo v koncept sonaravnosti. Večino dela v vinogradu, vključno s trgatvijo, opravimo ročno, s spoštovanjem do narave. Edino z globokim spoštovanjem do narave lahko gradimo dolgoročno vzdržen ekosistem. Hkrati je to edini pravi način za razvoj vinogradništva, vinarstva in zdravega aktivnega turizma, kar daje čudoviti naravni krajini Zgornje Branice neprecenljivo dodano vrednost.

Pri ekološki obdelavi nam pomagajo naravne danosti:

  • Prepletanje sredozemskega in celinskega podnebja, ter burja so specifike Vipavske doline, ki pomembno vplivajo na pridelavo vrhunskega grozdja. Burja in vpliv hladnega zraka iz Nanosa hladita tla in izsušujeta vlažnost, ki sicer povzroča bolezni vinske trte, zato trto lahko obdelujemo ekološko, ter naravi in pivcu prijazno.

  • Vsi naši vinogradi so v terasah nad nadmorsko višino 220 metrov. Povprečen naklon naših vinogradov je 25 %, kar olajša kroženje zraka med trtami in jih tako prej osuši. Obenem to otežuje delo v vinogradih in omogoča a priori nizko obremenitev trt, kar je pomembno za pridelavo vrhunskega vina.

Vino dozori v vinogradu.

Verjamemo v konceptq terroir-ja. Odlično vino nastane le iz najboljšega grozdja, ki dozori na prvovrstnih vinogradniških legah. Tradicija v vinogradništvu je za nas izjemnega pomena, saj so že stari vipavci vedeli, katere vinogradniške lege so najbolj primerne za posamezne sorte vinske trte in temu nepreklicno sledimo. Vsi vinogradi Santei so zasajeni na področjih, kjer so nekoč že bili vinogradi. Preizkušene vinogradniške lege sadimo s sortami, ki na specifičnih legah dajo najboljše rezultate (npr. merlot na Brkovčah, rebula v vinogradu Tamčez …). To je skrivnost, ki vina Santei naredi nepozabna.

Vina delamo na naraven način

Spoštujemo tradicijo. Orientiramo se po francoski »šoli«, saj naša tehnologija v kleti v veliki meri sledi francoski. Za stiskanje grozdja uporabljamo tradicionalno francosko leseno stiskalnico. V procesu vinifikacije ne uporabljamo nobenih dodatkov, razen žvepla v minimalno potrebnih količinah. Bistvo naših enoloških postopkov sta čistoča, natančnost in čas, kar pa le nadgradi prvovrstno grozdje iz naših vinogradov. Z vinom ne hitimo, saj vsako vino potrebuje svoj čas, da v sodu dozori do vrhunca in šele takrat ga stekleničimo. Nato mora vino svoj čas odležati v steklenici, kjer se dokončno harmonizira in šele takrat ga ponudimo našim kupcem.

Tradicionalne enološke postopke prilagajamo sortam in letnikom, tako da iz grozdja naredimo letniku optimalno vino. Santei vina obsegajo svežo belo linijo, rose, zorjeno hladno macerirano belo linijo in zorjeno rdečo linijo.Vinogradi

Posestvo Santei leži v zgornjem gričnatem delu Vipavske doline, ki se imenuje Vipavska brda. Naši vinogradi spadajo pod vinogradniško lego Zgornja Branica, katero zaznamujejo specifični geo-klimatski pogoji, kar omogoča pridelavo vrhunskih vin. Dolina reke Branice je meja med Krasom in Vipavsko dolino in zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih gričev. Matično podlago gradijo usedline eocenskega fliša, katerega označuje menjavanje laporovca, peščenega meljevca in debelozrnatega karbonatnega peščenjaka, vmes pa nastopajo debelejši in tanjši vložki breč in konglomerata. To podlago, ki je idealna za vinogradniška tla, vipavci imenujejo soudan.

Lega Zgornja Branica je specifična, saj se zaradi neposredne bližine Krasa rjava in bela glina v soudanu prepletata s kraško rdečo zemljo. Specifična pa je tudi po tem, da so temperature po naših meritvah za okoli 2 stopinji celzija nižje kot v ostalem delu Zgornje Vipavske doline (soteska pri Čipnjah omejuje dotok toplega sredozemskega zraka). Geo-klimatske specifike lege Zgornja Branica tako omogočajo, da grozdje kljub polni zrelosti ohrani primerno količino kislin, pomembnih najprej za izjemno kakovost in tudi za potencial daljšega zorenja vina.

Zgornja Branica je bila od vsega začetka razdelitve Slovenskih vinorodnih območij ena od le treh vinorodnih leg v Zgornji Vipavski dolini. Definicija vinogradniška lega je bila takrat rezervirana izključno za vinogradniška območja, kjer izjemen terroir (torej kombinacija topografije, podlage, klimatskih razmer, tradicije in znanja vinarjev) omogoča konstantne vrhunske vinske letine.


Natura 2000 v dolini Branice

Leta 2004 je Slovenija z vstopom v EU določila posebna varstvena območja (območja Natura 2000) in eno izmed njih je Dolina Branice. Območje med drugim zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih brd. Tu se prehranjujejo netopirji, ki imajo svoje porodniške kolonije na gradu Rihemberk. Na območju so varovani potoki in druga vodna okolja, gozdovi, suha travišča in brinovja, saj so to življenjska okolja različnih redkih in ogroženih vrst živali (npr. laške žabe, hribskega urha, kačjega pastirja velikega studenčarja, hrošča rogača, bukovega kozlička, močvirskega krešiča ...). Posebnost doline Branice, katero velja ohraniti, so tudi visokodebelni sadovnjaki (eden od njih se nahaja pod posestvom Santei), ki zagotavljajo primerno življenjsko okolje redkim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in čuk.

Povezave:

Publikacija »Natura 2000 v dolini Branice« v slovenskem jeziku: www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_S_3014.pdf

Publikacija »Natura 2000 in the Branica Valley« v angleškem jeziku: www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2012/Natura_Branica_angleska_3031.pdf

Kratek dokumentarni film: www.youtube.com/watch?v=SYg71g_7xVE