Vinogradi


Posestvo Santei leži v zgornjem gričnatem delu Vipavske doline, ki se imenuje Vipavska brda. Naši vinogradi spadajo pod vinogradniško lego Zgornja Branica, katero zaznamujejo specifični geo-klimatski pogoji, kar omogoča pridelavo vrhunskih vin. Dolina reke Branice je meja med Krasom in Vipavsko dolino in zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih gričev. Matično podlago gradijo usedline eocenskega fliša, katerega označuje menjavanje laporovca, peščenega meljevca in debelozrnatega karbonatnega peščenjaka, vmes pa nastopajo debelejši in tanjši vložki breč in konglomerata. To podlago, ki je idealna za vinogradniška tla, vipavci imenujejo soudan.

Lega Zgornja Branica je specifična, saj se zaradi neposredne bližine Krasa rjava in bela glina v soudanu prepletata s kraško rdečo zemljo. Specifična pa je tudi po tem, da so temperature po naših meritvah za okoli 2 stopinji celzija nižje kot v ostalem delu Zgornje Vipavske doline (soteska pri Čipnjah omejuje dotok toplega sredozemskega zraka). Geo-klimatske specifike lege Zgornja Branica tako omogočajo, da grozdje kljub polni zrelosti ohrani primerno količino kislin, pomembnih najprej za izjemno kakovost in tudi za potencial daljšega zorenja vina.

Zgornja Branica je bila od vsega začetka razdelitve Slovenskih vinorodnih območij ena od le treh vinorodnih leg v Zgornji Vipavski dolini. Definicija vinogradniška lega je bila takrat rezervirana izključno za vinogradniška območja, kjer izjemen terroir (torej kombinacija topografije, podlage, klimatskih razmer, tradicije in znanja vinarjev) omogoča konstantne vrhunske vinske letine.